Citește articolul Mergi la meniu

Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:

Papa Francisc \ Audiențe

Papa Francisc, Corpului Diplomatic: pacea este un dar, o provocare și o angajare

Papa Francisc, la audiența cu membrii Corpului Diplomatic luni, 9 ianuarie 2016.

09/01/2017 13:08

RV 09 ian 2017. ”Pacea este un dar, o provocare și o angajare; noul nume al păcii este dezvoltarea”: a spus papa Francisc primind luni, 9 ianuarie 2017, în Sala Regia din Palatul Apostolic membrii Corpului Diplomatic pentru tradiționalul schimb de urări la începutul noului an. Cuvântul de salut din partea diplomaților a fost adresat Sfântului Părinte de decanului Corpului Diplomatic, ambasadorul Angolei, Armindo Fernandes do Espírito Santo Vieira. A fost prima audiență de acest gen și pentru noul ambasador al României pe lângă Sf. Scaun, Liviu-Petru Zăpîrțan, care a fost primit în audiență de papa Francisc în 10 noiembrie 2016 pentru prezentarea scrisorilor de acreditare.

Dacă acum o sută de ani, a remarcat papa Francisc în cuvântul său, lumea se găsea în toiul primului conflict mondial, considerat de papa Benedict al XV-lea ”un măcel inutil”, pentru multe țări ale lumii astăzi pacea pare un ”bun scontat”, aproape un drept dobândit care nu mai merită multă atenție, dar pentru multe alte țări pacea este și astăzi ”doar un miraj îndepărtat”.
Papa Francisc: ”Milioane de persoane trăiesc și astăzi în centrul unor conflicte fără sens. Chiar și în locuri considerate cândva sigure, se simte un sentiment general de teamă. Suntem deseori copleșiți de imagini de moarte, de durerea celor nevinovați care imploră ajutor și mângâiere, de doliul celui care plânge o persoană dragă din cauza urii și a violenței, de drama refugiaților care scapă din fața războiului sau a migranților care pier în mod tragic”.

Pornind de la această realitate, papa a dedicat întâlnirea cu membrii Corpului Diplomatic securității și păcii pentru că, a afirmat, ”în climatul de îngrijorare generală pentru prezent și de incertitudine și angoasă pentru viitor, (…) consider important să adresez un cuvânt de speranță care să arate și o perspectivă de parcurs”.

Pentru creștini, a spus mai departe Sfântul Părinte, ”pacea este un dar al Domnului, proclamată și cântată de îngeri la nașterea lui Cristos”; este ”un bun pozitiv, rodul ordinii întipărite în societatea umană de Dumnezeu și nu doar simpla absență a războiului”. De aceea, pacea ”nu se poate reduce la stabilirea unui echilibru între forțe potrivnice”, ea cerând mai degrabă angajarea persoanelor de bună voință care aspiră cu ardoare la o dreptate tot mai desăvârșită”. În acest cadru, Pontiful și-a exprimat convingerea că ”orice expresie religioasă este chemată să promoveze pacea”. E adevărat că nu au lipsit ”violențele cu motivație religioasă”, după cum nu au lipsit nici numeroase opere cu inspirație religioasă care contribuie, uneori chiar cu jertfa martirilor, la edificarea binelui comun, prin educație și asistență, mai ales în regiunile mai sărace și în zonele de conflict”.

”Din nefericire”, a continuat pontiful, ”suntem conștienți de faptul că și astăzi experiența religioasă, în loc să deschidă spre ceilalți, poate fi folosită uneori ca pretext pentru închideri, marginalizări și violențe. Mă refer în particular la terorismul de matrice fundamentalistă, care a secerat anul trecut numeroase victime în lumea întreagă (…). Sunt gesturi lașe, care de folosesc de copii pentru a ucide, precum în Nigeria; iau în vizor pe cei care se roagă, după cum s-a întâmplat în catedrala din Cairo, pe cei care călătoresc sau muncesc, ca la Bruxelles, pe cei care fac o plimbare pe străzile orașului, ca la Nisa și Berlin, sau pur și simplu, pe cei care sărbătoresc sosirea noului an, ca la Istanbul”.
Papa Francisc: ”Este vorba de o nebunie ucigașă care abuzează de numele lui Dumnezeu pentru a semăna moarte, în încercarea de a-și impune voința de dominare și putere. Fac apel la toate autoritățile religioase ca să fie unite în a reitera cu tărie că nu se poate ucide niciodată în numele lui Dumnezeu. Terorismul fundamentalist este rodul unei grave mizerii spirituale, la care este deseori legată și o considerabilă sărăcie socială. Acesta poate fi învins pe deplin numai prin contribuția comună a liderilor religioși și politici. Celor dintâi le revine îndatorirea de a transmite acele valori religioase care nu admit contrapunere între frica de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Celor din urmă, le revine îndatorirea de a garanta în spațiul public dreptul la libertatea religioasă, recunoscând contribuția pozitivă și constructivă pe care aceasta o exercită în edificarea societății civile, unde nu pot fi percepute drept contradictorii apartenența socială, recunoscută de principiul de cetățenie, și dimensiunea spirituală a vieții. Celor care guvernează, le revine totodată responsabilitatea de a evita formarea acelor condiții care devin un teren fertil pentru răspândirea fundamentalismelor. Aceasta cere politici sociale adecvate pentru combaterea sărăciei, care nu pot face abstracție de valorizarea sinceră a familiei, ca loc privilegiat al maturizării umane, și de importante investiții în domeniile educativ și cultural”.

Suveranul Pontif a subliniat mai departe că ”autoritatea politică nu trebuie să se mulțumească cu garantarea securității propriilor cetățeni, un concept care poate fi restrâns cu ușurință la un simplu «trai liniștit», dar este chemată să devină o adevărată promotoare și operatoare de pace. Pacea este o «virtute activă», care cere angajarea și colaborarea fiecărei persoane și a întregului corp social în ansamblul său”.
Papa Francisc: ”Dragi ambasadori, pacea este un dar, o provocare și o angajare. Un dar, pentru că ea izvorăște din însăși inima lui Dumnezeu; o provocare, pentru că este un bun care nu este niciodată scontat și mereu trebuie cucerit; o angajare, pentru că cere lucrarea pasionată a fiecărei persoane de bună voință în căutarea și edificarea ei. Nu există pace adevărată decât pornind de la o viziune a omului care să-i promoveze dezvoltarea integrală, ținând cont de demnitatea sa transcendentă, căci, după cum amintea Fericitul Paul al VI-lea, «dezvoltarea este noul nume al păcii»”.

În fine, papa Francisc a încheiat discursul său adresat membrilor Corpului Diplomatic cu urarea ca între țări și popoare ”să crească ocaziile de a lucra împreună și de a edifica pacea autentică. La rândul său, Sfântul Scaun, și în particular, Secretariatul de Stat, va fi mereu disponibil să colaboreze cu cei care se angajează să pună capăt conflictelor în curs de desfășurare și să dea sprijin și speranță populațiilor care suferă”.

(rv – A. Dancă) 

09/01/2017 13:08