Citește articolul Mergi la meniu

Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:

Papa Francisc \ Audiențe

Papa Francisc proclamă un timp extraordinar de rugăciune și reflecție despre misiunea «ad gentes»

Papa Francisc la adunarea anuală a directorilor naționali ai Oerelor Pontificale Misionare

03/06/2017 12:09

RV 03 iun 2017. ”Am primit cu multă căldură propunerea voastră (…) de a proclama un timp extraordinar de rugăciune și reflecție despre misiunea «ad gentes». Voi cere întregii Biserici să dedice acestei finalități luna octombrie a anului 2019”: se citește în discursul papei Francisc înmânat directorilor naționali ai Operelor Pontificale Misionare, primiți sâmbătă, 3 iunie 2017, în audiență cu ocazia adunării generale, desfășurată la Roma între 29 mai-3 iunie pe tema ”Misiunea în inima credinței creștine”. La audiența cu Sfântul Părinte și la lucrările adunării a luat parte și pr. Claudiu Iștoc, director național al Operelor Pontificale Misionare, care în prezent este misionar în Kenya, unde îndeplinește oficiul de paroh al Misiunii din Maikona. Biserica Catolică din România și-a asumat în ultimele decenii responsabilitatea primei evanghelizări în diferite comunități din Kenya, Cote d’Ivoir (Coasta de Fildeș) și Ecuador.

În discursul său, Sfântul Părinte și-a exprimat solicitudinea sa personală față de Operele Pontificale Misionare care, se afirmă, ”de multe ori sunt reduse la o organizație care, în numele papei, colectează și distribuie ajutoare economice pentru Bisericile mai nevoiașe”.  Cunoscând eforturile de căutare a unor noi căi și a unor modalități mai adecvate, mai ecleziale, pentru a-și îndeplini serviciul lor adus misiunii universale a Bisericii, pontiful a reiterat, cu toate acestea, necesitatea continuării ”procesului de reformă urgentă” a acestor asociații.
Papa Francisc: «Pentru a reînnoi ardoarea și pasiunea, motorul spiritual al activității apostolice a nenumărați sfinți și martiri misionari, am primit cu multă căldură propunerea voastră, pregătită împreună cu Congregația pentru evanghelizarea popoarelor, de a proclama un timp extraordinar de rugăciune și reflecție despre misiunea ”ad gentes”. Voi cere întregii Biserici să dedice acestei finalități luna octombrie a anului 2019, pentru că în acel an vom marca centenarul scrisorii apostolice ”Maximum illud” a papei Benedict al XV-lea».

În acest document foarte important despre misiune, se mai afirmă în discursul papei Francisc, predecesorul său amintește ”cât este de necesară, pentru eficacitatea apostolatului, sfințenia vieții”. În același timp, regretatul pontif ”recomandă o tot mai strânsă uniune cu Cristos și o participare mai convinsă și bucuroasă la pasiunea sa dumnezeiască de a vesti Evanghelia la toți, iubind și folosind milostivirea față de toți. Aceasta rezultă esențială, mai mult ca niciodată, pentru misiune și în timpurile noastre. «Cel care îl predică pe Dumnezeu să fie om al lui Dumnezeu» îndemna Benedict al XV-lea” (cf. scris. ap. Maximum illud, 30 noiembrie 1919: AAS XI [1919], 449).

”Reînnoirea”, subliniază Sfântul Părinte, ”cere convertire, cere trăirea misiunii ca oportunitate permanentă de a-l vesti pe Cristos, de a face să fie întâlnit mărturisind și făcându-i pe alții părtași la întâlnirea noastră personală cu El. Îmi doresc – se mai afirmă în discurs - ca asistența voastră spirituală și materială acordată Bisericilor să le facă să fie tot mai întemeiate pe Evanghelie și pe implicarea baptismală a tuturor credincioșilor, laici și clerici, în unica misiune a Bisericii: aceea de a face ca iubirea lui Dumnezeu să se apropie de orice om, mai ales de cei care au mai mare nevoie de milostivirea sa”. De aceea, ”luna extraordinară de rugăciune și reflecție despre misiune ca primă evanghelizare va folosi pentru această reînnoire a credinței bisericești, pentru ca la inima ei să stea și să lucreze mereu misterul pascal al lui Isus Cristos, unicul Mântuitor, Domn și Mire al Bisericii sale”.

”Pregătirea acestui timp extraordinar dedicat primei vestiri a Evangheliei”,  notează Sfântul Părinte în continuarea discursului său, ”să ne ajute să fim tot mai mult o Biserică în misiune, după cuvintele Fericitului Paul al VI-lea din exortația sa apostolică «Evangelii nuntiandi», magna carta a angajării misionare post-conciliare”. ”Evanghelizatoare”, scria în acest îndemn Paul al VI-lea, ”Biserica începe prin a se evangheliza pe sine. Comunitate de credincioși, comunitate de speranță trăită și participată, comunitate de iubire fraternă, ea trebuie să asculte în continuu ceea ce trebuie să creadă, rațiunile speranței sale, porunca cea nouă a iubirii. Popor al lui Dumnezeu cufundat în lume și, deseori, ispitit de idoli, ea are mereu nevoie să audă proclamându-se marile fapte ale lui Dumnezeu (cf. Fap 2,11; 1Pt 2,9) care au convertit-o la Dumnezeu și să fie din nou convocată și adunată de El. Aceasta vrea să spună, pe scurt, că ea are mereu nevoie să fie evanghelizată dacă vrea să-și păstreze prospețimea, elanul și puterea de a vesti Evanghelia” (nr. 15).

Papa Francisc: «În spiritul acestei învățături a Fericitului Paul al VI-lea, doresc ca celebrarea celor 100 de ani de la ”Maximum illud” în luna octombrie 2019 să fie un timp prielnic pentru ca rugăciunea, mărturia atâtor sfinți și martiri ai misiunii, reflecția biblică și teologică, cateheza și caritatea misionară să contribuie mai întâi de toate la evanghelizarea Bisericii, astfel încât ea, regăsind prospețimea și ardoarea primei iubiri față de Domnul răstignit și înviat să evanghelizeze lumea cu credibilitate și eficacitate evanghelică».

(rv – A. Dancă)

03/06/2017 12:09