Citește articolul Mergi la meniu

Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:

Papa Francisc \ Audiențe

Papa Francisc, Consiliului pentru noua evanghelizare: Duceți bucuria Evangheliei la toți oamenii!

Papa Francisc a primit în audiență participanțiila plenara Consiliului pontifical pentru promovarea noii evanghelizări.

29/09/2017 11:19

RV 29 sep 2017,. Urgența pe care Biserica o simte în acest moment istoric deosebit de a-și reînnoi efortul și entuziasmul în vestirea Evangheliei a fost în centrul discursului pe care papa Francisc l-a adresat participanților la plenara Consiliului pontifical pentru promovarea noii evanghelizări, primiți în audiență în Sala Clementină din Palatul Apostolic. Participanții erau însoțiți de președintele Consiliului amintit, arhiepiscopul Rino Fisichella.

Pontiful a elogiat demersurile depuse de Consiliul pentru noua evanghelizare în a face să trăiască în rândul comunității bisericești roadele recentului Jubileu al milostivirii.
Papa Francisc: ”Acest An Sfânt a fost un moment de har pe care Biserica întreagă l-a trăit cu mare credință și intensă spiritualitate. Nu ne putem permite, așadar, ca atâta entuziasm să fie diluat sau dat uitării. (…) Biserica are marea răspundere de a continua fără încetare să fie instrument de milostivire. În acest fel, se poate înlesni mai ușor ca primirea Evangheliei să fie percepută și trăită ca eveniment de mântuire și să aducă un sens deplin și definitiv în viața personală și socială”.

Referindu-se la tema evanghelizării, Sfântul Părinte a subliniat două aspecte particulare care arată că vestirea Evangheliei, prin însăși natura sa, aparține de fapt și de drept poporului lui Dumnezeu.
Papa Francisc: ”Primul este aportul pe care fiecare popor și fiecare cultură îl oferă la drumul poporului lui Dumnezeu. (…) Bogăția pe care Biserica o primește din multiplicitatea bunelor tradiții, pe care popoarele o posedă, este prețioasă pentru a vivifica acțiunea harului care deschide inima la primirea vestirii Evangheliei. Sunt autentice daruri care exprimă varietatea infinită a lucrării creatoare a Tatălui și care se revarsă în unitatea Bisericii ca să crească acea necesară comuniune cu scopul de a fi sămânță de mântuire, preludiu de pace universală și spațiu concret de dialog”.

În al doilea rând, a continuat papa Francisc, acest ”popor evanghelizator” ajută la conștientizarea unei chemări care merge dincolo de disponibilitatea personală, pentru a fi inclusă într-o ”complexă urzeală de relații interpersonale”, ce susține percepția profundei unități și umanități a Comunității credincioșilor:
Papa Francisc: ”Acest lucru este valabil în mod particular într-o perioadă ca a noastră în care se prezintă în forță o cultură nouă, rod al tehnologiei, care, în timp ce fascinează prin cuceririle pe care le oferă, face în același timp evidentă lipsa unui adevărat raport interpersonal și de interes pentru ceilalți. (…) Este important, de aceea, să știm să ajungem la inima oamenilor noștri pentru a descoperi acel simț al lui Dumnezeu și al iubirii sale, care oferă încredere și speranța de a privi înainte cu seninătate, în ciuda marilor greutăți și a sărăciei pe care sunt constrânși să le trăiască din cauza lăcomiei unora. Dacă suntem capabili să privim în profunzime, vom regăsi dorința genuină de Dumnezeu care face neliniștită inima atâtor persoane care, fără voia lor, au căzut în abisul indiferenței, ce nu le mai permite să guste viața și să-și construiască viitorul cu seninătate. Bucuria evanghelizării poate să ajungă la ei și le poate restitui curajul convertirii”.

Papa Francisc a încheiat discursul său îndemnând membrii Consiliului pontifical pentru promovarea noii evanghelizări să pregătească prin inițiative apropriate prima Zi mondială a celor săraci, care va fi marcată pe 19 noiembrie a.c.

(rv – A. Dancă)

29/09/2017 11:19