Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:
Radio Vatican

Home / Biserică / România

Pastorala de Crăciun 2014 a PS Martin Roos


Prin nașterea Mântuitorului nostru Isus Cristos, Dumnezeu a fost cel care a făcut primul pas către noi, oamenii. "Prin Isus ne-a oferit noua perspectivă asupra vieţii spre care să ne îndreptăm cu speranţă şi bucurie", scrie PS Martin Roos, episcop romano-catolic de Timișoara, cu ocazia Sfântului Crăciun 2014. Păstorul diecezei de Timișoara îi îndeamnă pe credincioși să se lase încurajați de binefacerile lui Dumnezeu, răspunzând cu încredere, speranță și neclintită credință la chemarea sa, "pentru a duce la împlinire în noi lucrarea sa începută prin naşterea Fiului său. Bucuria noastră este că îi putem aduce mărire şi laudă, căci 'Tu singur eşti Domn, Tu singur Preaînalt, Isuse Cristoase, împreună cu Duhul Sfânt, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl '

Amintind mesajul îngeresc al Solemnității Nașterii Mântuitorului: „Mărire în cer lui Dumnezeu şi pe pământ pace oamenilor de bunăvoinţă!”, PS Roos îi explică semnificația, reprezentată de bucuria procurată de pacea și binecuvântarea pe care o vestește. "Acest mesaj de pace şi binecuvântare este legat de o persoană anume, de Isus Cristos. În nimeni altul nu este mântuire pentru noi, decât în El, căci aşa cum mărturiseşte Biserica şi întreaga creştinătate: El este Dumnezeu adevărat şi om adevărat", se spune în continuarea mesajului de Crăciun al episcopului diecezei de Timișoara.

Făcând trimitere la cântarea de laudă, conținută în Gloria intonată în aceste zile, când se proclamă: „Doamne, Fiule unule-născut, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra ta păcatele lumii”, întrebarea pe care o adresează în mesajul său către credincioși este: "Credem noi cu adevărat ceea ce proclamăm? Misterul Crăciunului nu înseamnă altceva decât faptul că Fiul lui Dumnezeu, din veşnicie şi prin lucrarea Duhului Sfânt a devenit om în sânul Fecioarei cu numele de Maria. Despre ea spune Sfântul Augustin: 'Maria l-a primit pe Fiul lui Dumnezeu mai întâi în propria sa credinţă, doar apoi l-a primit în pântecele ei'".

"De Crăciun" – se spune în continuare – "ni se dezvăluie un mesaj deosebit de profund: Fiul lui Dumnezeu este Mielul care ia asupra Sa păcatele lumii şi astfel conduce omul pe calea împăcării cu Dumnezeu. Cel care înţelege acest lucru şi se apropie cu sinceritate de Dumnezeu, acela realizează şi gravitatea păcatului, izvorul tuturor relelor, pentru care s-a jertfit însuşi Fiul lui Dumnezeu. Prin această înjosire spre mântuirea tuturor, Cel care s-a întrupat la Betleem pentru salvarea noastră, a fost înălţat de Tatăl deasupra tuturor: „Tu care şezi la dreapta Tatălui – îndură-te de noi…”. Astfel, milostivirea lui Dumnezeu devine, în Isus Cristos, mântuirea noastră, spre adevărata viaţă."

R.V./A.M.