Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:
Radio Vatican

Home / Papa Francisc / Documente

Ocrotirea minorilor: ”Biserica este o casă sigură”


RV 05 feb 2015Papa Francisc a trimis joi o Scrisoare președinților Conferințelor Episcopale și superiorilor Institutelor de viață consacrată și Societăților de viață apostolică privind Comisia pontificală pentru ocrotirea minorilor. Comisia a fost înființată în luna martie 2014 pentru ”a oferi propuneri și inițiative menite să îmbunătățească normele și procedurile privind ocrotirea minorilor și adulților vulnerabili”. ”Întâlnirea cu câteva persoane care au suferit abuzuri sexuale din partea preoților – afirmă papa Francisc – mi-a oferit ocazia să fiu martor direct și emoționat în ce privește intensitatea suferințelor lor și soliditatea credinței lor. Aceasta mi-a confirmat și mai mult convingerea că e necesar să continuăm să facem tot posibilul pentru a eradica din Biserică plaga abuzurilor sexuale în dauna minorilor și a deschide o cale de reconciliere și vindecare în favoarea celor care au fost abuzați”.

Peste câteva zile, a specificat Suveranul Pontif, se vor reuni la Roma pentru prima dată toți membrii acestei Comisii. În acest context, Comisia reprezintă ”un instrument nou, valid și eficace pentru a mă ajuta să încurajez și să promovez efortul întregii Biserici, la diferite niveluri – Conferințe Episcopale, Dieceze, Institute de viață consacrată și Societăți de viață apostolică, etc. – să pună în practică acțiunile necesare pentru a garanta ocrotirea minorilor și a adulților vulnerabili și a da răspunsuri de dreptate și milostivire”. 

”Familiile trebuie să știe – scrie papa Francisc – că Biserica nu cruță nici un efort pentru a-i ocroti pe copiii lor și au dreptul să se i adreseze cu încredere deplină, pentru că este o casă sigură. De aceea nu va putea să fie acordată prioritate nici unui alt fel de considerație, de orice natură ar fi, de exemplu, dorința de a evita scandalul, pentru că nu există loc la modul absolut în slujirea sacră pentru cei care comit abuzuri în dauna minorilor”.

Pontiful încurajează aplicarea Scrisorii circulare emanată la 3 mai 2011 de Congregația pentru doctrina credinței pentru a ajuta Conferințele Episcopale să pregătească liniile majore privind tratamentul cazurilor de abuz sexual în dauna minorilor din partea clerului. Conferințele Episcopale, se mai citește în Scrisoarea papei Francisc, trebuie să se înzestreze cu ”un instrument pentru revizuirea periodică a normelor și pentru verificarea îndeplinirii lor”.

”Episcopului diecezan și Superiorilor majori le revine obligația de a veghea ca în parohii și în celelalte instituții ale Bisericii să fie garantată siguranța minorilor și a adulților vulnerabili. Ca expresie a datoriei Bisericii de a manifesta compasiunea lui Isus față de cei care au suferit abuzuri sexuale și față de familiile lor, Diecezele și Institutele de viață consacrată și Societățile de viață apostolică sunt îndemnate să dispună programe de asistență pastorală, care pot recurge la aportul serviciilor psihologice și spirituale. Păstorii și responsabilii comunităților religioase să fie disponibili la întâlnirea cu victimele și cu cei dragi ai lor: sunt ocazii prețioase de a-i asculta și de a cere iertare de la cei care au avut mult de suferit”.

”Pentru toate aceste motive – afirmă Pontiful în Scrisoare - cer colaborarea voastră deplină și atentă cu Comisia pentru Ocrotirea Minorilor. Munca pe care i-am încredințat-o cuprinde asistența voastră și a Conferințelor voastre, prin schimbul reciproc de «practici virtuoase» și de programe de educație, formare și instrucțiune în ce privește răspunsul care trebuie dat abuzurilor sexuale”.

”Domnul Isus să insufle fiecăruia dintre noi, slujitorii Bisericii, iubirea și predilecția față de cei mici care au caracterizat prezența sa în mijlocul oamenilor și care se traduce într-o responsabilitate specială pentru binele minorilor și al adulților vulnerabili. Să ne ajute Preasfânta Fecioară Maria, Maica blândeții și a milostivirii, să îndeplinim cu generozitate și rigoare datoria noastră de a recunoaște cu umilință și de a repara nedreptățile trecutului și de a fi întotdeauna credincioși îndatoririi de a-i ocroti pe cei pe care Isus îi iubește într-un chip deosebit”.

(rv – A. Dancă)