Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:
Radio Vatican

Home / Biserică / România

Iași. Ziua socială pentru studenți 2015: ateismul și credința


RV 21 feb 2015. ”Credința astăzi: cauze și forme ale ateismului contemporan”, este tema celei de a treia ediții a inițiativei de pastorație universitară ”Ziua Socială pentru Studenți”, organizată sâmbătă 21 februarie 2015, de Episcopia Romano-Catolică Iași, prin Oficiul pentru pastorație universitară, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, din cadrul Universității ”Al. I. Cuza”, și de Institutul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Iosif” din vechea capitală moldavă. Manifestarea – aflăm de pe site-ul ercis.ro - este găzduită la Iași de Casa congregației ”Mica Operă a Divinei Providențe” (Orioninii).

Într-un an aniversar de la încheierea celui de-al Doilea Conciliu din Vatican şi cu referire la constituţia pastorală ”Gaudium et spes” – se mai citește în anunțul organizatorilor - programul propune abordarea fenomenului ateismului şi cauzele acestuia, analizând situaţia din anii conciliari şi imediat post-conciliari, dar şi evoluțiile ulterioare care au dus la formele de ateism din zilele noastre.

Organizatorii fac referință la numerele 19-21 din constituția pastorală ”Gaudium et Spes” în care, printre altele, se spune: ”Temeiul cel mai profund al demnității umane rezidă în chemarea omului la comuniune cu Dumnezeu. Căci el nu există decât pentru că, fiind creat de Dumnezeu din iubire, este susținut neîncetat de El, din iubire; nici nu trăiește pe deplin după adevăr dacă nu recunoaște în mod liber această iubire și nu se încredințează Creatorului său. Totuși, mulți dintre contemporanii noștri nu percep în nici un fel această legătură intimă și vitală cu Dumnezeu, sau o resping în mod explicit, așa încât ateismul se numără printre cele mai grave aspecte ale timpului nostru și trebuie supus unei cercetări foarte atente” (nr. 19). În același document al Conciliului Vatican II se citește că ”Biserica, deși respinge total ateismul, recunoaște sincer că toți oamenii, credincioși și necredincioși, trebuie să ia parte la dreapta construire a acestei lumi în care trăiesc laolaltă: acest lucru, cu siguranță, nu se poate împlini fără un dialog deschis și prudent. Biserica deplânge așadar discriminarea între credincioși și necredincioși pe care unele autorități civile fac nedreptatea de a o introduce, nevoind să recunoască drepturile fundamentale ale persoanei umane. Ea cere pentru credincioși o libertate efectivă, ca să li se dea posibilitatea de a construi această lume și templul lui Dumnezeu. Iar pe atei îi invită cu bunăvoință să cerceteze Evanghelia lui Cristos cu inimă deschisă” (nr. 21).

Din programul Zilei Sociale pentru Studenți, organizată sâmbătă la Iași, menționăm masa rotundă intitulată «"Nici eu nu ştiu ce să mai cred!": Pentru o prezenţă critică şi o mărturie constructivă a credinţei», conferințele ”A fi creștin astăzi. Aspecte antropologice și teologice” și ”De la știință la credință. Dialogul între știință și religie”. De asemenea, atelierele tematice privind formele ateismului, pornind de la ateismul filosofic și idolatria din Biblie până la aspectele psihologice și sociologice, induse de raportarea la celălalt și de presiunea societății.

Sfânta Liturghie din cadrul Zilei Sociale pentru Studenți 2015 a fost prezidată de episcopul auxiliar Aurel Percă, responsabil cu pastorația școlară și universitară în cadrul Conferinței Episcopilor din România.

Ziua Socială pentru Studenți din 2014 a avut ca temă ”Intelectualii și societatea. Retrospective și perspective”, cu un accent deosebit pe mărturia de verticalitate a episcopului martir Anton Durcovici, iar cea din 2013, a pornit de la întrebarea „Mai avem... Chef de familie?”, fiind încadrată în programul pastoral al diecezei de Iași dedicată raportului dintre familie și transmiterea credinței.

(rv – A. Dancă)