Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:
Radio Vatican

Home / Papa Francisc / Audiențe

Papa, Bisericii Luterane Suedeze: unitate în privința vieții, căsătoriei și sexualității


RV 04 mai 2015. Tot luni, 4 mai 2015, Sfântul Părinte a primit vizita arhiepiscopului de Uppsala, doamna Antje Jackelén, din cadrul Bisericii Evanghelice Luterane a Suediei, împreună cu suita.

După Conciliul Ecumenic Vatican II, a spus Episcopul Romei în cuvântul său, nu mai putem face abstracție de ecumenism. «Decretul ”Unitatis redintegratio” îi îndeamnă pe toți credincioșii catolici, recunoscând semnele timpurilor, să întreprindă calea unității pentru a depăși dezbinarea dintre creștini, care nu doar că se opune fățiș voinței lui Cristos, dar este și scandal pentru lume și dăunează cea mai sfântă dintre cauze: vestirea Evangheliei la toată făptura».

Același document conciliar, a reluat Pontiful, vorbește despre cămașa necusută a lui Cristos pentru a exprima ”respectul profund și prețuirea față de acei frați și surori separați față de care, în conviețuirea de fiecare zi, există uneori riscul de a le acorda o considerație redusă”.
• «În realitate, ei nu trebuie percepuți ca adversari sau concurenți, ci recunoscuți drept ceea ce sunt: frați și surori în credință. Catolicii și luteranii sunt chemați să caute și să promoveze unitatea în dieceze, parohii, în comunitățile din lumea întreagă. Pe calea către unitatea deplină și vizibilă în credință, în viața sacramentală și în misterul eclezial, rămâne încă multă muncă de făcut, dar putem fi siguri că Duhul Mângâietor va fi întotdeauna lumină și tărie pentru ecumenismul spiritual și pentru dialogul teologic».

În această privință, papa Francisc a amintit recentul document intitulat ”De la conflict la comuniune: comemorarea comună luterano-catolică a Reformei din 2017”, publicat de Comisia luterano-catolică pentru unitate. Este de dorit ca această inițiativă, cu ajutorul lui Dumnezeu și colaborarea noastră cu el și între noi, să încurajeze pași ulteriori pe drumul unității”.

Papa Francisc a subliniat în cuvântul său necesitatea ca toți creștinii, dincolo de diferențele confesionale, să fie uniți în fața provocărilor din timpurile noastre:
• «Chemarea la unitate, în urmarea Domnului Nostru Isus Cristos, comportă și îndemnul presant la o angajare comună pe plan caritabil, în favoarea tuturor celor care în lume suferă din cauza mizeriei și a violenței, și au nevoie în mod special de milostivirea noastră; în special, ne împinge să creștem în comuniunea fraternă mărturia surorilor și a fraților noștri persecutați. De actualitate stringentă este, totodată, chestiunea demnității vieții umane, care trebuie respectată întotdeauna, ca și tematicile referitoare la familie, căsătorie și sexualitate, care nu pot fi lăsate în tăcere sau ignorate din teama de a pune în discuție consensul ecumenic la care deja s-a ajuns. Ar fi păcat dacă în aceste chestiuni importante s-ar consolida noi diferențe confesionale”.

În fine, vorbind liber, pe marginea textului pregătit înainte, papa Francisc a menționat două motive de gratitudine față de Biserica Luterană Suedeză: mai întâi, pentru ”primirea fraternă” acordată numeroșilor migranți sud-americani în timpul dictaturilor și, în al doilea rând, pentru menționarea, din partea doamnei arhiepiscop Antje Jackelén, a pastorului Anders Root: ”împreună cu el – a afirmat Pontiful – am împărtășit catedra de teologie spirituală și m-a ajutat mult în viața spirituală”.

(rv – A. Dancă)