Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:
Radio Vatican

Home / Biserică / Spiritualitate

Sinodul dedicat familiei în sintonie cu Jubileul Milostivirii: arhiepiscopul de Bacelona


25 iulie 2015. "Fidelitate și milostivire"  este titlul unui recent articol publicat în cotidianul vatican l'Osservatore Romano, de cardinalul arhiepiscop de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. Articolul reliefează sintonia dintre Sinodul privind familia și Jubileul Milostivirii.

Prelatul alege să pornească de la documentul de lucru "Instrumentum laboris" dedicat următoarei  adunări ordinare a sinodului episcopilor, care se vor reuni la Roma, între 4 și 25 octombrie, o întâlnire care a creat "mari așteptări în întreaga Biserică", după cum observă arhiepiscopul de Barcelona, care a participat la adunarea extraordinară din luna octombrie a anului trecut, pe care a definit-o: "un exercițiu preliminar de discernământ și – în termeni sportivi - "de încălzire".

Va fi necesar ca la următoarea adunare să se adune roadele eforturilor de până acum, conturate în documentul "Relatio synodi", publicată – din voința Papei – în sinteză, în documentul "Instrumentum laboris", prezentat recent mass-mediei.

"Interesul suscitat de ambele adunări sinodale are o explicație", observă autorul. "Prin decizia Papei și a secretarului general, Lorenzo Baldisseri, acestea au fost precedate de o amplă consultare a întregului popor al lui Dumnezeu. A se simți chemați la exprimarea propriei opinii suscită interes și implică persoanele care se consideră într-un anumit mod coresponsabili în privința deciziilor care se vor putea lua".

"Cred că lectura documentului "Instrumentum laboris" – se mai spune în articol –  "reafirmă voința Bisericii de a proclama în fața lumii de azi "Evanghelia familiei", adică a valorilor propuse persoanelor și societății de viziunea creștină asupra căsătoriei". În această optică, este predictibil faptul ca apropiatul sinod să confirme necesitatea de a susține asemenea valori fundamentale, supuse unei puternice eroziuni în contextul actualei culturi, dar care demonstrează însă validitatea și rodnicia lor perenă."

În abordarea temei fidelității și a milostivirii, în vederea reliefării sintoniei dintre Sinodul privind familia și Jubileul Milostivirii, cardinalul arhiepiscop de Barcelona, în Spania, trasează o hartă a actualului context în care trăiește majoritatea populației mondiale. Viața din marile orașe este marcată de izolare și singurătate, de dificultăți de comunicare și de costuri ridicate și, uneori, chiar de frică și violență. Însă, chiar și în contextul anonim al orașelor, familia "oferă persoanei primire și companie, persoana fiind iubită așa cum este, nu pentru ceea ce face. "În familie" – se  mai scrie în articol - "persoana trăiește sensul propriei identități: în situații de criză economică și de lipsa unui loc de muncă, familia îi oferă persoanei un sprijin în fața dificultăților. Biserica consideră familia "prima școală a credinței", în care fiii trăiesc primele experiențe creștine, datorită mărturiei părinților și a fraților. Familia a fost pe bună dreptate considerată –  de către Conciliul Vatican al II-lea - "o Biserică domestică". De aceea, Conciliul a afirmat că "binele persoanei și a societății este strâns legat de o fericită situație de comuniune conjugală și familială" (Gaudim et spes, nr.47) .

Însă – continuă autorul articolului - îndatorirea Sinodului nu se poate limita la această afirmație a "Evangheliei familiei". Fidelitatea față de Cuvântul lui Dumnezeu despre căsătorie și familie va trebui să fie însoțită de angajarea de a sta – ca Biserică – cât mai aproape de familii, ajutându-le cât mai mult în formarea lor – înainte și în cursul vieții matrimoniale și familiale – și sprijinindu-i pe soții care traversează situații deosebit de dureroase.

"Lucrările pregătitoare ale apropiatei adunări sinodale sunt intense", se spune în articolul cardinalului arhiepiscop de Barcelona, Lluís Martíez Sistach, subliniind faptul că eforturile de pregătire se unesc rugăciunii poporului lui Dumnezeu, astfel încât acestea să fie rodnice. De altfel, din dorința Papei Francisc, bazilica Sagrada Familia (Sfânta Familie) din Barcelona, împreun cu bazilicile din Nazaret și Loreto au fost indicate ca sanctuare de rugăciune pentru familie și lucrările Sinodului, și ca locuri de sensibilizare în privința problematicii familiei.

Sinodul – se mai spune în articolul dedicat sintoniei dintre sinodul episcopilor și jubileul milostivirii – trebuie să unească două valori: cea a fidelității și cea a milostivirii. La câteva zile de la încheierea adunării sinodale va începe anul sfânt extraordinar pentru care Pontiful a propus moto-ul "Milostivi precum Tatăl", inspirat din fraza evanghelică: "Fiți milostivi precum Tatăl vostru ceresc."

În încheierea articolului publicat recent în cotidianul vatican L'Osservatore Romano, cardinalul arhiepiscop de Barcelona, în Spania, ajunge la concluzia: "După o lectură atentă a documentului "Instrumentum laboris" și din cele afirmate de Pontif la recentele audiențe generale din zilele de miercuri, impresia, și totodată speranța mea, este ca apropiatul sinod să fie în sintonie cu anul sfânt al milostivirii și, îndeosebi, cu spiritul "Chipului Milostivirii" (Misericordiae vultus), oferind familiilor din întreaga lume un chip cu adevărat milostiv."

"Astfel" – continuă cardinalul Sistach - "adunarea sinodală va face onoare Conciliului Vatican al II-lea, la împlinirea a cincizeci de ani de la încheierea acestuia și, îndeosebi cuvintelor inițiale solemne cu care începe constituția pastorală "Gaudium et spes" despre Biserica din lumea contemporană: "Bucuria și speranța, tristețea și angoasa oamenilor de azi, mai ales ale săracilor și ale tuturor acelora care suferă, sunt și bucuria și speranța, tristețea și angoasa ucenicilor lui Cristos și nu există nimic cu adevărat omenesc care să nu aibă ecou în inimile lor".

R.V./A.M.