Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:
Radio Vatican

Home / Papa Francisc / Audiențe

La papa Francisc, directorii naționali ai Operelor Pontificale Misionare


RV 04 iun 2016. ”Un amplu efort de formare permanentă a laicilor și păstorilor în spiritul misionar”: este ceea ce papa Francisc a cerut directorilor Operelor Pontificale Misionare, primiți azi în audiență cu ocazia adunării plenare anuale, desfășurată la Roma de la 30 mai la 4 iunie, pe tema ”A retrezi conștiința misiunii astăzi. Operele Pontificale Misionare în serviciul tinerelor Biserici”.

În cuvântul său, papa Francisc și-a exprimat recunoștința pentru ”serviciul prețios” pe care Operele Pontificale Misionare îl oferă la ”misiunea Bisericii, aceea de a duce Evanghelia la toată făptura” (cf Mc 16,15). În același timp, Pontiful a menționat faptul că adunarea OPM din acest an are loc la centenarul fondării Uniunii Pontificale Misionare (PUM), care se inspiră din activitatea fericitului Paul Manna, preot misionar din Institutul Pontifical Misiuni Externe. Susținută de sfântul Guido Maria Conforti, Uniunea a fost aprobată de papa Benedict al XV-lea în 1916, iar patruzeci de ani mai târziu, venerabilul Pius al XII-lea i-a acordat calificativul ”pontificală”.

Prin intuiția fericitului Paul Manna și medierea Scaunului Apostolic, a mai spus papa Francisc în discursul său, ”Duhul Sfânt a condus Biserica să aibă o conștiință tot mai mare cu privire la propria natură misionară, dusă ulterior la maturizare de Conciliul Ecumenic Vatican II”. Pe de altă parte, ”Fericitul Paul Manna a înțeles foarte bine că formarea și educarea la misterul Bisericii și la vocația ei misionară intrinsecă este o finalitate care privește întregul popor sfânt al lui Dumnezeu, în diversitatea stărilor de viață și a slujirilor”.
Papa Francisc: ”Dragi directori naționali ai Operelor Pontificale Misionare, misiunea face Biserica și o păstrează credincioasă voinței mântuitoare a lui Dumnezeu. De aceea, deși este important să vă preocupați de strângerea și distribuirea ajutoarelor economice pe care le administrați cu sârguință în folosul multor biserici și creștini nevoiași, slujire pentru care vă mulțumesc, vă îndemn să nu vă limitați numai la acest aspect. Un generos efort de formare permanentă la misiune, îndreptat spre toți, credincioși laici, păstori, Biserici antice și Biserici tinere, reprezintă inima activității voastre, desfășurată cu intenția de a sluji și alimenta identitatea misionară a Bisericii întregi. Bisericile înființate recent, ajutate de voi pentru formarea misionară permanentă, vor putea să transmită Bisericilor înființate în antichitate, uneori îngreunate de istoria lor și un pic obosite, ardoarea credinței tinere, mărturia speranței creștine, sprijinită de curajul admirabil al martiriului. Vă încurajez să slujiți cu mare iubire Bisericile care, grație martirilor, ne dau mărturie pentru felul în care Evanghelia ne face părtași la viața lui Dumnezeu, și o fac prin atracție, nu prin prozelitism”.

În acest An Sfânt al Milostivirii, a încheiat papa Francisc, ”ardoarea misionară să continue și astăzi să ardă, să pasioneze, să reînnoiască, să regândească și să reformeze slujirea” pe care Uniunea Pontificală Misionară este chemată să o ofere întregii Biserici.

La audiența cu papa Francisc, ca și la lucrările adunării plenare anuale a Operelor Pontificale Misionare, a luat parte și pr. Claudiu Iștoc, din dieceza de Iași, director național al Operelor Pontificale Misionare și paroh ad interim al parohiei din Maikona, în Kenya, păstorită de misionarii români.

(rv – A. Dancă)