Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:
Radio Vatican

Home / Biserică / România

CEDO Strasbourg: cazul ”Parohia greco-catolică Lupeni vs. România”


RV 30 Nov 2016. O nouă sentință se adaugă la lunga controversă judiciară, în care de 15 ani parohia greco-catolică din Lupeni, eparhia de Lugoj, este în proces de revendicare a proprietății asupra unor locuri de cult pe care regimul comunist le-a atribuit Bisericii ortodoxe române. În după amiaza de marți, 29 noiembrie a.c, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, deși nu se pronunță direct în privința dreptului la proprietate asupra edificiului sacru, a luat poziție asupra dreptului la un proces just din partea solicitanților (în baza art. 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului), drept pe care solicitanții îl consideră încălcat.

Într-o notă trimisă de mons. Paolo Rudelli, observatorul permanent al Sf. Scaun pe lângă Consiliul Europei, sunt sintetizate punctele centrale ale sentinței, pe care o definește ”complexă”, sentința având nevoie de o ”lectură detaliată”. Curtea de la Strasbourg, se afirmă în nota mons. Rudelli, a stabilit în unanimitate că a fost încălcat art. 6 în privința principiului certitudinii dreptului (Curtea Supremă a României a avut o jurisprudență contradictorie în decursul anilor) și în privința duratei excesiv de lungi a procesului. Dimpotrivă, se mai afirmă în nota observatorului, judecătorii de la Strasbourg au stabilit ”cu 12 voturi împotrivă și 5 pentru că nu a fost încălcat articolul 6 în ce privește accesul la un tribunal și că în exercitarea acestui drept nu s-a comis o discriminare a parohiei greco-catolice în raport cu cea ortodoxă”. În particular, Curtea Europeană a considerat că dispoziția legii din 1990, care cere să se țină cont de criteriul majorității credincioșilor pentru adjudecarea proprietății, nu este în sine o cauză de discriminare în procedurile legale.

Tocmai dispoziția din 1990 a fost interpretată în mod fluctuant de tribunalele românești în cei zece ani, din 2001 până în 2011, în care s-a desfășurat cauza, până când Curtea de casație a făcut-o să prevaleze în emiterea sentinței definitive. Majoritatea credincioșilor fiind ortodocși, și prin urmare, simțindu-se discriminată în posibilitățile sale de a obține un judecată dreaptă, parohia greco-catolică din Lupeni s-a adresat Curții Europene care, însă, în 2015, nu a recunoscut temeiul reclamației. Acum, când și sentința Curții Europene consideră non discriminatoriu conținutul dispoziției, toate acestea – notează mons. Rudelli – îngrădesc ”foarte mult posibilitățile Bisericii greco-catolice de a face să prevaleze pe cale judiciară propriile rațiuni în fața tribunalelor din România”. Printre altele, încheie mons. Rudelli, trebuie luat act și de ”opinia minoritară” exprimată de unii judecători de la Strasbourg, care consideră că actualul sistem legislativ este ”cauză de discriminare pentru minoritatea greco-catolică”.

(rv – A. De Carolis – A. Dancă)