Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:
Radio Vatican

Home / Biserică / România

Nașterea Domnului 2016. Mesajul episcopului Virgil Bercea


«În noaptea sfântă a Crăciunului, Dumnezeu îl trimite pe Fiul său iubit pentru a se naște în familia lui Iosif și a Mariei, din dragoste pentru omenire și din iubire pentru fiecare om în parte, pentru fiecare dintre noi. Astfel, trimis peregrin pe pământ, Fiul Domnului se naște neștiut încă de lumea cea largă într-o peșteră străină și rece, dar într-o familie bună și primitoare, devenită sfânt model de urmat pentru toate familiile», scrie PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, în Mesajul la Sărbătoarea Nașterii Domnului.

Pornind de la evenimentul deosebit al nașterii unui copil într-o familie, PS Virgil se oprește asupra semnificației nașterii Cuvântului lui Dumnezeu într-o familie a oamenilor, eveniment "neobișnuit și tulburător". Mai mult, este "o taină adânc învăluitoare, o hotărâre divină care a schimbat cursul istoriei și a dat, pentru totdeauna, sens vieții omului ca individ, vieții fiecăruia dintre noi și, fără îndoială, omenirii ca destin colectiv."

Contemplând Sfânta Familie din Nazaret, păstorul greco-catolic de Oradea amintește că cei "treizeci de ani ai Mântuitorului trăiți la Nazaret într-o familie onestă, modestă și vrednică, ne dau dimensiunea și valoarea unei familii în sensul rosturilor sale esențiale, al Familiei Sfinte și – nu vom osteni a sublinia mereu acest imperativ! – în același timp ne dau valoarea și rostul unei familii de astăzi."

«Casa din Nazaret, cu Familia celor trei protagoniști – Isus, Maria și Iosif – ne ajută să înțelegem ce înseamnă familia adevărată, o comuniune în care există tot ceea ce înseamnă viață morală: și dragoste, și lipsuri și bucurii, noblețe de caracter și sacralitate, unire întru iubire pentru toată viața în numele Domnului. Această Familie Sfântă ne ajută să înțelegem ce înseamnă creșterea și educarea pruncilor și cât este de importantă participarea familiei în viața socială de fiecare zi», scrie PS Virgil Bercea făcând referire la un document al papei Paul al VI-lea (Cf. Papa Paul VI, 1964, Nazaret).

«Dragilor», continuă păstorul greco-catolic de Oradea, «înțelegeți așadar că după modelul Sfintei Familii ar trebui să ne conducem viața în familiile noastre.» «Familia», scrie în continuare, citând  exortația apostolică post-sinodală Amoris Laetitia «este imaginea lui Dumnezeu, adică comuniune de persoane.

Prin botez, vocea Tatălui ni-L arată pe Isus ca fiind Fiul iubit iar în această dragoste putem să-l recunoaștem pe Spiritul Sfânt (cf. Mc 1,10-11). Isus care a împăcat în sine toate lucrurile și l-a mântuit pe om din păcat, nu numai că a readus căsătoria și familia la forma lor originară ci a și ridicat-o la forma sacramentală a iubirii Sale pentru Biserică (cf. Mt 19, 1-12; Mc 10,1-12; Ef 5,21-32). (…) De la Cristos, prin mijlocirea Bisericii, căsătoria și familia primesc harul Spiritului Sfânt, pentru a mărturisi Evanghelia iubirii lui Dumnezeu” (Amoris Laetitia 71).

Atrăgând atenția asupra situației de criză a lumii în care trăim, "care contestă tot mai puternic și mai periculos familia tradițională", încercându-se o distrugere a familiei așa cum e cunoscută de-a lungul istoriei, spunându-ni-se "că  a ne numi bărbat sau femeie este doar 'o moștenire culturală' și nu ține de 'dreptul natural', PS Virgil Bercea întărește perspectiva familiei cu înțelesul de comunitate de viață și de iubire în care harul lui Dumnezeu lucrează, mărturisind nevoia de a-i îndemna pe credincioși la o reflecției asupra familiei "în sens creștin, în sensul acreditat de istorie și de buna tradiție", încheind Scrisoarea Pastorală de Crăciun cu îndemnul: "Apărați familia ca pe un bun pe care ni l-a dat Dumnezeu!"

RV/AM