Social Networks:

RSS:

Radio Vatican

Vocea Papei și a Bisericii în dialog cu lumea

alte Limba:
Radio Vatican

Home / Biserică / Spiritualitate

Paști 2017. Pastorala episcopului Petru Gherghel


RV 16 Apr 2017 Adevărul fundamental al credinţei noastre a fost şi rămâne misterul morţii şi învierii Domnului, garanţie a mântuirii şi fericirii noastre veşnice. Acestea sunt cuvintele mons. Petru Gherghel, episcop al diecezei de Iași, în scrisoarea pastorală la Sfintele Paşti 2017. Prelatul subliniază că misterul Învierii Domnului „a confirmat că viaţa e mai tare decât moartea şi că destinul creştinului este adevărata speranţă a victoriei şi a învierii”.

Vorbind despre „misterul morţii şi învierii”, episcopul Gherghel spune că „de fapt, acest adevăr a fost anunţat încă din Vechiul Testament, este prezent în evanghelii şi în scrisorile apostolului Paul, ca şi în toate celelalte scrieri din Noul Testament, în întreaga tradiţie a Bisericii primare”. Marele mister al vieţii, morţii şi învierii, afirmă ierarhul, „apare în realitatea vieţii omului prin atâtea indicii şi semne, care ne asigură ori sugerează misterul victoriei vieţii asupra morţii”. Episcopul de Iași arată un gând al sfântului Clement Romanul care amintește „cum Dumnezeu ne arată exemple multiple ale viitoarei noastre învieri, despre care ne-a oferit un prim dar în Isus Cristos, înviindu-l din morţi”.

Mons. Petru Gherghel pune în lumină faptul că „Isus refuză în mod categoric să caute orice ajutor, uman sau divin, pentru a-şi prelungi viaţa pe pământ dincolo de voinţa Tatălui său”. „Acest exemplu puternic”, continuă ierarhul, „oferit de Isus şi prezentat de evanghelistul Ioan, avea menirea de a le arăta tuturor că doar prin supunerea lui Isus la o moarte nemeritată ei beneficiază de credinţă şi mântuire, reamintindu-le mai ales ucenicilor că trebuie să meargă pe urmele lui până la moarte. 'Cine-şi iubeşte viaţa o va pierde, iar cine-şi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veşnică. Dacă-mi slujeşte cineva, să mă urmeze pe mine, şi unde sunt eu, acolo va fi şi slujitorul meu' (In 12,25-26). Ştim că Isus după patima şi moartea sa înviind a ajuns în glorie. Însă pentru a ajunge acolo a trebuit să treacă prin porţile morţii în ascultare faţă de voinţa lui Dumnezeu”, afirmă episcopul.

„Este cunoscut faptul că de multe ori în trecut fariseii şi mai marii poporului”, observă ierarhul, „plănuiseră să îl prindă, dar Isus a scăpat întotdeauna din mâinile lor deoarece 'nu venise încă ceasul lui' (In 7,30; 8,20). Acum însă a venit ceasul său. 'A sosit ceasul ca să fie preamărit Fiul Omului... Dar ce să zic, «Tată, scapă-mă de ceasul acesta?» Nicidecum! Căci tocmai de aceea am ajuns la ceasul acesta' (In 12,23.27). Isus foloseşte parabola bobului de grâu pentru a explica faptul că, fugind de moarte atunci când vine ceasul, nu facem decât să ne limităm viaţa şi misiunea ('rămâne singur'), în timp ce, dăruindu-ne pe noi înşine până la moarte atunci când vine ceasul, o sporim ('aduce mult rod')”.

Vorbind despre însemnătatea misterului pascal, episcopul Gherghel subliniază că „celebrarea morţii şi învierii lui Cristos este pentru noi toţi o sfântă şi fericită ocazie de a cunoaşte planul Părintelui ceresc, dar şi voinţa de ascultare a Fiului său faţă de el şi, în acelaşi timp, de iubire totală faţă de omul greşitor. Pentru a desăvârşi acest proiect divin el nu a ales să fugă de această misiune, să evite acest drum al jertfei şi al iubirii, ci s-a prezentat pentru a îmbrăţişa crucea şi a accepta moartea fără de care viaţa nu ar fi triumfat şi învierea nu ar fi urmat”.

În încheiere, episcopul diecezei de Iași spune că „numai celebrând cu credinţă adevărul morţii şi învierii lui Isus retrăim marea speranţă că prin moartea şi învierea lui vom putea prinde şi noi mai mult curaj în a-l urma şi, suferind şi noi împreună cu el, vom beneficia de aceleaşi roade şi de aceeaşi înviere fericită. Atunci când vom săvârşi cu mult entuziasm marea şi dumnezeiasca Liturghie chiar în noaptea Învierii, vom proclama cu îndreptăţită bucurie, împreună cu toţi cei care cred în înviere, cu toţi fraţii noştri din Apus şi Răsărit: 'Moartea ta o vestim, Doamne, şi învierea ta o mărturisim până când vei veni în slavă!'.

(rv – I. Ursuleac)